Projekt KSZTAŁCENIE NA FALI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Dowiedz się więcej na temat projektu

   Poznaj warunki przyjęcia uczestników

   Sprawdź czas realizacji projektu

   Zapoznaj się ze szkoleniami w naszej ofercie

Wartość projektu 1 037 019,55 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich 881 466,62 zł

Formy wsparcia

Analiza potrzeb szkoleniowych

Precyzyjna analiza potrzeb szkoleniowych to klucz, którym otworzymy drzwi uczestnikom projektu do realnych oszczędności, optymalizacji codziennej pracy oraz pożądanych korzyści zawodowych zapewniających rozwój.
Szkolenie przełoży się na konkretne efekty, jego program będzie odzwierciedlać wnioski wynikające z wewnętrznego badania potrzeb szkoleniowych.
W ten sposób „wyposażymy” Uczestników w maksymalnie praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności.

Szkolenie zawodowe

W ramach projektu realizowane są kursy zawodowe / szkolenia wraz z egzaminem zewnętrznym, po którym każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wieloletnią praktykę i doświadczenie, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń (więcej o naszej ofercie…)

Kontakt:

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: knf@crse.org.pl

telefon: +48 88 77 88 232

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast